Pri realizáciách nových stavieb alebo rekonštrukciách rodinných domov, bytov, administratívnych budov, priemyselných objektov Vám dodáme kompletnú elektroinštaláciu obsahujúcu:

 • vypracovanie projektovej dokumentácie,
 • montáž a inštalácia elektrickej prípojky,
 • montáž a inštalácia elektrických rozvodov a zariadení nízkeho napätia (nn),
 • montáž a inštalácia bleskozvodu a uzemňovacej siete s nulovým pospojovaním a prepäťovou ochranou,
 • montáž a inštalácia slaboprúdových rozvodov pre satelitný a terestriálny digitálny príjem signálu,
 • montáž a inštalácia slaboprúdových rozvodov pre telefónne a počítačové siete (štruktúrovaný kabelážny systém), inteligentné budovy,
 • meranie a vystavenie východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie),
 • a ďalšie.

 Pri poruchách elektroinštalácie ponúkame:

 • vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektroinštalácie so zistením porúch,
 • odstránenie zistených porúch elektroinštalácie poprípade vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie,
 • realizujeme aj drobné opravy elektroinštalácie v Košiciach a okolí.

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)

Odborné prehliadky a skúšky vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Zz v priemyselných objektoch, školách, hoteloch, bankách, rodinných domoch, bytoch a pod. pre tieto elektrické zariadenia:

 • elektroinštalácie,
 • elektrické ručné náradie,
 • pevné a prenosné elektrické spotrebiče,
 • kancelárska technika, tj. počítače, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, faxy a pod.,
 • bleskozvody,
 • a ďalšie.

Pre vypracovanie orientačnej cenovej ponuky kontaktujte nás.

rozvadzac
elektrikar