By Admin / EnergetikaNovinky / 0 Comments

Fotovoltaická energia a jej princíp

Čo je fotovoltaika ?

Svet rýchlo prechádza smerom k obnoviteľným zdrojom energie, pričom na čele vedie solárna energia. Fotovoltaika je nevyhnutnou súčasťou tohto prechodu. Pochopenie fungovania fotovoltaiky však môže byť pre tých, ktorí túto technológiu nepoznajú, náročná úloha. V tomto článku preskúmame základy fotovoltaiky a vysvetlíme si, ako jednoducho funguje.

Dôležité pochopiť, že fotovoltaika premieňa slnečné svetlo priamo na elektrinu. Technológia fotovoltaiky zahŕňa použitie polovodičových materiálov, ktoré absorbujú fotóny svetla zo slnka a uvoľňujú elektróny, čím vytvárajú tok elektriny. Tento proces sa nazýva fotovoltaický efekt a je základom fungovania fotovoltiky.

Ako funguje fotovoltaika ?

Najbežnejším polovodičovým materiálom používaným vo fotovoltaike je kremík. Kremík je materiál, ktorý sa používa v mnohých elektronických zariadeniach a v prírode je ho k dispozícii veľa, takže ho môžeme ľahko vyrobiť, čo z neho robí ideálny materiál pre fotovoltaiku. Pri výrobe solárnych panelov sa používajú aj iné materiály ako telurid kadmia či selenid medi, india a gália.

Schéma fotovoltaiky

Fotovoltika je tvorená jednotlivými solárnymi článkami, ktoré sú navzájom spojené a tvoria panel. Každá bunka je zložená z dvoch vrstiev polovodičového materiálu, zvyčajne kremíka. Vrchná vrstva je dotovaná fosforom, čo znamená, že má elektróny navyše, a spodná vrstva je dotovaná bórom, ktorý má menej elektrónov.

Keď slnečné lúče dopadnú na hornú vrstvu solárneho článku, excituje elektróny a spôsobí ich presun z hornej vrstvy do spodnej vrstvy. To vytvára tok elektrónov, čo je elektrická energia. Elektrina prúdi zo solárneho panelu cez kovové kontakty na hornej a spodnej strane článku.

Tok elektrónov vytvorený fotovoltaickým efektom je elektrina jednosmerného prúdu (DC). Väčšina spotrebičov v našich domácnostiach a podnikoch však funguje na striedavý prúd (AC). Na premenu jednosmernej elektriny vyrobenej fotovoltaikou na striedavú elektrinu je potrebný invertor. Invertor odoberá jednosmerný prúd a premieňa ho na striedavý prúd, ktorý možno použiť na napájanie spotrebičov a iných elektrických zariadení.

Stojí za zmienku, že fotovoltaika funguje najlepšie, keď je vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Množstvo elektriny generovanej solárnym panelom závisí od viacerých faktorov, vrátane veľkosti panelu, účinnosti solárnych článkov a množstva slnečného svetla, ktoré panel dostáva. Účinnosť solárneho článku sa vzťahuje na množstvo slnečného svetla, ktoré sa premení na elektrickú energiu, pričom najúčinnejšie články premenia až 24 % slnečného žiarenia, ktoré dostanú, na elektrinu.

Na záver, fotovoltaika je fascinujúca technológia, ktorá nám umožňuje využiť silu slnka na výrobu elektriny. S pochopením toho, ako funguje fotovoltaika, dokážeme oceniť potenciál tejto technológie spôsobiť revolúciu v spôsobe výroby a spotreby energie. Nastavenie systému solárnych panelov vyžaduje starostlivé plánovanie a je dôležité spolupracovať s profesionálnym inštalatérom, aby ste sa uistili, že váš systém je nastavený správne a funguje bezpečne a efektívne. So správnymi komponentmi a vhodným umiestnením môže systém solárnych panelov poskytnúť spoľahlivý a udržateľný zdroj energie pre váš domov alebo podnikanie, čo vám pomôže znížiť vašu uhlíkovú stopu a ušetriť peniaze na nákladoch na energiu.

Chcete sa dozvedieť viac ?

Neváhajte nás kontaktovať !