Čo ponúkame ?

Naša spoločnosť Vám pri realizácií fotovoltaických inštalácií dodá kompletný návrh, dodávku a zapojenie plne funkčného fotovoltaického systému integrovaného na Vašu elektroinštaláciu.

Naši vyškolení pracovníci inštaláciu fotovoltaiky realizujú dôkladne tak, aby Vám zaručili najväčšiu efektivitu a spoľahlivosť, ale zároveň dbajú aj na estetickú stránku Vašej domácnosti.

Prečo mať doma fotovoltaiku ?

  • Nižšie náklady na energiu: Po inštalácii fotovoltaického systému budete mať prístup k vlastnej energii, ktorá je generovaná zo slnečného žiarenia. Týmto spôsobom môžete znížiť alebo dokonca eliminovať náklady na energiu, ktoré by ste inak platili vašej energetickej spoločnosti.
  • Zníženie emisií skleníkových plynov: Fotovoltaická energie je čistá a neznečisťuje životné prostredie. Prevádzka fotovoltaického systému pomôže znížiť vašu stopu uhlíka, čo môže byť dôležité pre tých, ktorí sa snažia žiť udržateľnejšie.
  • Vysoká životnosť: Fotovoltaické panely majú typicky životnosť viac ako 25 rokov a sú väčšinou bezúdržbové. To znamená, že v dlhodobom horizonte môže byť inštalácia fotovoltaickej sústavy ekonomicky výhodná.
  • Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti: Inštalácia fotovoltaickej sústavy môže zvýšiť hodnotu vašej nehnuteľnosti a môže byť príťažlivou vlastnosťou pre budúcich kupcov.
  • Nezávislosť od výpadkov: Ak váš fotovoltaický systém je prepojený s batériou, môže byť použitý na zásobovanie energiou aj počas výpadku elektriny v sieti.

Ako funguje fotovoltaika ?

Fotovoltaika je technológia, ktorá umožňuje prevádzať slnečné svetlo priamo na elektrickú energiu. Fotovoltaické panely, ktoré sú zvyčajne umiestnené na strechách budov alebo na zemi, sú zložené z množstva solárnych buniek, ktoré obsahujú polovodiče (najčastejšie kremík), ktoré absorbujú fotóny zo slnečného žiarenia a následne uvoľňujú elektróny, čo vytvára prúd.

Tento prúd je následne vedený k inverznému meniču, ktorý mení jednosmerný prúd vyprodukovaný fotovoltaickými panelmi na striedavý prúd, ktorý je vhodný na použitie v domácnostiach alebo v sieťovom systéme.

Fotovoltaické systémy môžu byť malé, napríklad na nabíjanie mobilného telefónu, alebo veľké, s kapacitou na výrobu elektrickej energie pre celé domy alebo dokonca pre elektrárne. Fotovoltaika sa stala stále populárnejšou formou obnoviteľnej energie, pretože slnečné žiarenie je nevyčerpateľným zdrojom a výroba solárnej energie neznečisťuje životné prostredie.

Zaujala Vás táto technológia ?

Neváhajte nás kontaktovať !