Sme autorizovanou servisnou organizáciou podľa zákona 289/2008 na elektronické registračné pokladnice značky EURO, UPOS a VAROS.

Zabezpečujeme predaj, inštaláciu a servis elektronických pokladníc.

 

Elektronické registračné pokladnice - služby:

 • predaj ERP,
 • uvedenie ERP do prevádzky,
 • zaškolenie poživateľov ERP - používanie a programovanie pokladníc,
 • servis pokladníc, pri pokladniciach vyhovujúcich zákonu 289/2008 do 48 hodín.

Elektronické registračné pokladnice - príslušenstvo:

 • peňažné zásuvky,
 • snímače čiarového kódu,
 • tlačiarne,
 • externé displeje,
 • klávesnice,
 • digitálne váhy,
 • spotrebný materiál,
 • europokladničky a mincovníky,
 • overovače cien,
 • počítadlá bankoviek a mincí,
 • UV overovače bankoviek,
 • etiketovacie kliešte,
 • doplnky k pokladniciam.

Obchodné pokladničné systémy 

Ide o registračnú pokladnicu na základe počítačového riešenia. Skladá sa zo softvérovej aplikácie MK-SQL a fiškálnej tlačiarne FT4000.

Systém disponuje bohatou funkcionalitou a je predurčený do hotelových, reštauračných a obchodných prevádzok. Je schopný uspokojiť menej i veľmi náročných používateľov. Má bohatú konektivitu a prehľadné grafické prostredie s podporou dotykových obrazoviek.

pokladnica

pokladnica